Do dịch COVID 19, các đơn đặt hàng có thể được xử lý với một chút chậm trễ

Hot-line 093 - 855 - 7453

Do dịch COVID 19, các đơn đặt hàng có thể được xử lý với một chút chậm trễ

Khẩu Trang(2)

Sắp xếp theo
Hiển thị
[5 túi] Khẩu trang 3D Mebiphar size M (người lớn)
  • Hiệu quả lọc vi khuẩn BFE tới 99%
  • Độ lọc bụi PFE trên 95%
  • Chặn được các bụi siêu nhỏ (PM2.5) có kích thước <2.5µm
[5 túi] Khẩu trang 3D Mebiphar size S (trẻ em)
  • Hiệu quả lọc vi khuẩn BFE tới 99%
  • Độ lọc bụi PFE trên 95%
  • Chặn được các bụi siêu nhỏ (PM2.5) có kích thước <2.5µm
Free ship cho đơn hàng từ 300K
Xem thêm